Zprávy

Podzimní tavba 2015

V sobotu 19. září proběhla v areálu Staré huti u Adamova tradiční podzimní ukázková tavba. Počasí přálo, tavba vydala po vychladnutí hmatalený výsledek i nějací návštěvníci nás navštívili.

Lotrinská tavební kampaň aneb jak josefovští Francouze tavbám a milířování učili

Zdánlivě nevinné návštěvy francouzského kováře Thierryho na akcích v Josefově v uplynulých letech se ukázaly míti poměrně cílevědomý podtext - porozhlédnout se, co kdo umí či neumí, jak celá akce vypadá, a poté koncept Josefova zkopírovat a zlákat co nejvíce našich lidí do Francie, aby tam předvedli své umění v rámci zpřístupnění historických dolů na takzvanou "lotrinskou minetu", rudu, ze které je odvozena i Eifelova věž, a která zásobovala Francii po značnou část 19. a 20. století. Odměnou za naše úsilí nám kromě poznání nových krásných lidí a štědrého pohoštění byly nové znalosti, šance tavit jednu z nejzvláštnějších železných rud vůbec, a radost vidět, že se ona nádherná idea železářských sympózií, započatá v rámci České republiky našim zesnulým kamarádem Jiřím Mertou, začíná samovolně šířít po Evropě...

Jedna z méně fosforových železných hub

Proč je lepší býti Františkou...

Ponouknut obálkou knihy Přehled dějin hutnictví v českých zemích, využil jsem příležitosti a navštívil Jince a skrz plot shlédl kolegyni naší Františky - huť Barboru.

Huť Barbora v Jincích / květen 2015

O nové Staré Huti - redakční systém Drupal

Jak jste si možná všimli, po takřka 10 letech provozu stránek www.starahut.com dochází k zásadní změně systému a správy webu. Abychom se posunuli v možnostech publikování nových článků a aktualit od více přispěvatelů, vybral jsem jako základ nové podoby webové stránky redakční systém Drupal.

Přebal knihy Drupal 7

Mineralogické a genetické typy železných rud

Minerálů, obsahujících železo, je v přírodě mnoho, ovšem těch, které by obsahovaly jak dost kovu, tak byly i dostatečně rozšířené, nejlépe ve formě těžitelných akumulací, je jen hrstka. Níže bude uveden jejich výčet a popis, doplněný fotografiemi vzorků minerálů a rudnin ze sbírek Institutu Mineralogie a Krystalografie Vídeňské univerzity a z expozice hutnictví a železářství u Staré huti u Adamova.

Tavby 2012

V roce 2012 proběhly obvyklé jarní a podzimní tavební kampaně. Článe přináší základní data o provedených tavbách, jeji průběhu a výtěžku. Celkem je zaznamenáno 7 taveb.

Kde udělali soudruzi na Tajuplném ostrově chybu

Zatímco Robinson ovládl řemesla, trosečníci na Lincolnově ostrově pod vedením inženýra Cyruse Smithe dokázali ovládnout i poměrně náročné technologie. Právě zde jsem se poprvé dočetl o přímé výrobě železa, které se věnuje tento web. Je snad logické, že se pokusím podívat malinko kritickým pohledem na technické popisy, které nám pan Jules Verne předložil. Děj knihy začíná na jaře roku 1865, v době kdy v Evropě probíhá malá metalurgická revoluce. Koks vyrobený z černého uhlí nahrazuje ve vysoké peci do té doby nenahraditelné dřevěné uhlí. Metalurgický průmysl se stěhuje k ložiskům černého uhlí. V souvislosti s tím krachují četné malé železárny, jejímž typickým zástupcem je naše huť v Josefově. Znalosti inženýra v této době jsou ještě univerzální. Cyrus Smith, inženýr a důstojník americké armády byl jistě obeznámen s aktuálním stavem metalurgie železa.

Experimenty 2008

Jako každý rok proběhla i letos v květnu veřejná tavba železa při příležitosti Dne muzeí. Při této příležitosti je vždy obnovena open-air expozice železářské hutě. Letos k rozsahu akce přispěla i konference FUMA probíhající v blízkých Křtinách. Naplánovány byly tři experimentální tavby. První ve středu 14.5. jako demonstrace pro účastníky FUMy. V pátek 16.5. experiment pro "vnitřní potřebu" a konečně v sobotu 17.5. demonstrace pro veřejnost směřovaná k načasovanému vyjmutí produktu. Dále budu označovat tavby jako J-08-1, J-08-2 a J-08-3. V případě pozitivních výsledků jsme zamýšleli pokusit se o další zpracování produktu v kovářské výhni, železo očistit a posléze vykovat v jakýsi polotovar. Kování posléze proběhlo ve dvou fázích, které označím jako JK-08-1 a JK-08-2.

Nálezový stav pecí po zimě

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy