Josefovské pece 2017

V Josefově / Staré huti u Adamova se vynachází mnoho pecí a neobeznámenému čtenáři či návštěvníku může činit potíž vyznat se v nich. Následující příspěvek si klade za cíl tomuto zabránit.

Vysoká pec
Zejména zde máme "velkou pec", tedy skelet dřevouhelné vysoké pece Františky (více O Staré Huti na horní liště).

Vápenky
V areálu huti se nachází dvojice šachtových pecí ku pálení vápna z roku 1852. Zde na fotografii z roku 1970 před opravou - nenašel jsem žádnou pěknou aktuální fotku, na níž by byly obě společně.
Přede dvěma roky tuto původní dvojici doplnila experimentální jednokomorová "selská" vápenka postavená Petrem Kosem (na fotu níže).

Pece s tenkou hrudí
Již několik let stavíme čtveřici železářských kusových pecí s tenkou hrudí, jejich předobrazem jsou pece nalezené v huti z 9. století v polesí Olomučan. Každý rok je nutno je obnovit, či postavit zcela znovu. Číslovány jsou zleva doprava, šachtová a maďarská pec číslovány nejsou, ty jsou prostě pecí šachtovou a maďarskou.

Pro sebe jsem si pojmenoval pec č. 2 jako Nejhezčí, 3 Letmá a 4 Šikmá. Můžete hádat, kterou jsme stavěli s Martinem Barákem. A kterou kolega Dominik, který neplýtvá časem a energií na věci dle jeho názoru zbytečné. Nejmenovaní nazvali pec č. 2 posměšně Bastion. Snímek pecí před červencovou opravou ukazuje jistou oprávněnost tohoto pojmenování a též jisté nevýhody tzv. letmé stavby.

Lze na nich hezky ilustrovat, kterak se pece od sebe liší díky tomu, že každá je dílem někoho jiného, s rozličným naturelem, je pro jejich stavbu použito torzo pece předchozí, či různě zpracovaný materiál (množství vody, ostřivo, tráva).

Šachtová a "maďarská" pec
Na dubnové fotografii je vidět šachtová pec před opravou, z níž zůstala vypálená vnitřní vrstva šachty a žárem méně poznamenaná vnější vrstva opadala. Vpravo zcela destruovaná maďarská pec. Ta má za sebou obvykle pouze dvě tavby a je tedy z pecí nejvíce náchylná k rozpadu (ať vlivem počasí, či návštěvníků). Letos však znova postavená pec absolvovala taveb šest. Uvidíme tedy, zda bude lépe odolávat živlům.

Další
Neželezářská část našeho experimentálního areálu. Zleva vápenka se stříškou v poloze "na zimu", chlebová pec a dehtová pec (přestavěná z pece keramické).