Tavby

Pod šípkovým keřem

Vypuklo jaro a květnové tavení se začalo neúprosně přibližovat. Takže započaly přípravné práce, mezi něž samozřejmě patří i obstarání vhodné železné rudy.

DP EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA ŽELEZA V PECI Z DOBY VELKÉ MORAVY

První dokumentované tavby na Staré Huti jsou zahrnuty v mé diplomové práci, kterou jsem obhájil v roce 1995. Jakkoliv mohou být první pokusy a výtěžky v množství spíše laboratorním z dnešního pohledu skromné, nějak se začít musí. Konec konců, trvalo dalších 13 let, než jsme se mohli pochlubit několikakilogramovým čistým a hutným kusem železa.
Laskavého čtenáře upozorňuji, že informace a závěry v diplomové práci uvedené odpovídají našemu tehdejšímu stupni poznání a je možné že byly od té doby upřesněny či dokonce vyvráceny a nahrazeny.

Souhrnná tabulka ročníků 2008 - 2013

Výsledky ročníků seřazené v přehledné tabulce včetně srovnání s výsledky kolektivu autorů z let (1982 - 1986), které byly východiskam našich sérií taveb.

Ročník 2013

Základní dokumentace pravidelných taveb v rámci květnového workshopu (J-13-01 - J-13-05)

Ročník 2012

Článek shrnuje průběh a výsledky tavebního ročníku 2012 na Staré Huti u Adamova.

Ročník 2011

V roce 2011 jsme se snažili pokračovat v nastoleném trendu a zkvalitňovat výsledky. Nadále zůstává testovaným typem pec s tenkou hrudí z 9.st.

Ročník 2010

Pro sérii taveb připravenou na jarní workshop byl vytyčen cíl stabilizovat výsledky předchozích dvou ročníků a dosáhnout opakované úspěšnosti tavby v podobě kovatelného výsledku a výtěžnosti nad 15% z hmotnosti kovonosné vsázky.
Bylo rozhodnuto, že jediným typem pece použitým pro experiment bude vestavěná pec s tenkou hrudí podle nálezu v polesí Olomučany, lesní oddíl 98/1 datované do 2. pol. 9. St.

Ročník 2009

Stručná prezentace tavebního ročníku 2009 na Staré Huti u Adamova

Ročník 2008

Ročník 2008 znamenal pro naše experimenty kvalitativní posun, kdy jsme začali pravidelně dosahovat výtěžků co do hmotnosti, tvaru a kvality srovnatelných s historickými nálezy.

Přihlásit se k odběru RSS - Tavby