Tavby

Když albánský hrdina Skanderbeg na svém stole prostře... Část druhá – Nervózní geolog pitvá vzorek

Nečekaný nález zvláštní železné rudy v Albánii, popsaný v první části této série několika příspěvků, vyžadoval, samozřejmě kromě sesbírání jejího dostatečného množství, další pídění se po tom, s čím máme doopravdy 'tu čest'. Vzhledem k tomu, že materiál pochází poměrně z daleka, jsme se tímto krokem zabývali raději ještě před jeho dalším zpracováním. Pro znalce toho, jak vypadají běžné rudy, jsou nynější výsledky velmi nezvyklé...

Když albánský hrdina Skanderbeg na svém stole prostře... Část první - Nečekaný objev

Poté, co jsme byli okolnostmi nuceni prosedět téměř celý rok doma, jsme se v prosinci roku 2020 rozhodli uspořádat mineralogickou výpravu s pracovním označením 'Za geodou' do oblasti Ohridského jezera v Albánii. Kromě zcela předpokládaného nálezu krásných drúz krystalů kalcitu jsme však objevili i něco, o co jsme štěstěnu vůbec nežádali...

Celkový pohled na Skanderbegův stůl

Podzimní experimentální tavby 2017

O víkendu vyhrazeném pro podzimní experimentální tavby v Josefově nepanovalo právě hezké počasí, i když jsme doufali v indiánské léto. Přesto jsme, nedbající osobního pohodlí, pilně tavili a plán bezezbytku splnili. Ono by jinak totiž nebylo s jistým kolegou k vydržení!

Květnový Josefov 2017 - pokračovací fotogalerie

Hezkých fotek máme, zejména péčí Martina Baráka, móře. Ne všechny vybrané se vešly do předchozího reportu.

Květnový Josefov den po dni (2017)

Stará huť u Adamova, květen 2017

Ve druhé polovici letošního jara nám opět proběhlo naše obvyklé tavičské setkání ve Staré huti u Adamova – tedy Josefově. Předkládáme tedy s řádným zpožděním o těchto dějích stručnou zprávu. Nebo je to nutný odstup?

Pod šípkovým keřem

Vypuklo jaro a květnové tavení se začalo neúprosně přibližovat. Takže započaly přípravné práce, mezi něž samozřejmě patří i obstarání vhodné železné rudy.

DP EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA ŽELEZA V PECI Z DOBY VELKÉ MORAVY

První dokumentované tavby na Staré Huti jsou zahrnuty v mé diplomové práci, kterou jsem obhájil v roce 1995. Jakkoliv mohou být první pokusy a výtěžky v množství spíše laboratorním z dnešního pohledu skromné, nějak se začít musí. Konec konců, trvalo dalších 13 let, než jsme se mohli pochlubit několikakilogramovým čistým a hutným kusem železa.
Laskavého čtenáře upozorňuji, že informace a závěry v diplomové práci uvedené odpovídají našemu tehdejšímu stupni poznání a je možné že byly od té doby upřesněny či dokonce vyvráceny a nahrazeny.

Souhrnná tabulka ročníků 2008 - 2013

Výsledky ročníků seřazené v přehledné tabulce včetně srovnání s výsledky kolektivu autorů z let (1982 - 1986), které byly východiskam našich sérií taveb.

Ročník 2013

Základní dokumentace pravidelných taveb v rámci květnového workshopu (J-13-01 - J-13-05)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Tavby