Aktuality

Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Vyšlo nové číslo Slévárenství LXIII květen - červen 2015, tentokrát zaměřené na odlitky ze slitin Al a ostatních neželezných kovů. Nás nejvíce zajímá článek prof. Karla Stránského a kolektivu Opuštěné štoly a šachty na Cumberku nad Záskalským potokem. S potěšením jsem konstatoval, že nové číslo se objevilo ke stažení ve formátu PDF, proto jej zde předkládám.
Další čísla časopisu Slévárenství jsou k dispozici na webových stránkách Svazu sléváren České republiky.

Pokrok nelze zastavit

U vysokých pecí je vodou chlazen plášť a dyzny. V Josefově došlo k pokusu využít chladící vody též u kusových pecí.

Stará huť u Adamova - pece č. 3 a 4, 22. června 2015

Ignis Josefiensis

Nedílnou součástí festivalu Brno město uprostřed Evropy je přehlídka ohňostrojů (s hudbou) Ignis Brunensis. I my v Josefově alias Staré huti alias Františce máme své ohňostroje (a hudebníky).

Stará huť u Adamova - roj jisker nad vápenkou

Jsou huti v Krasu opravdu staroslovanské?

Další foto z Ústředního tajného archívu nás opravňuje ke vznesení klíčové otázky, zda jsou raně středověké huti ve střední části Moravského krasu vskutku staroslovanské. Dno hrnce nalezené při archeologickém výzkumu jedné z "mladohradištních" železářských hutí v nás vzbuzuje oprávněné pochybnosti!

Rekonstrukce na základě rekonstrukce

Ústřední tajný archív Staré huti vydal zase jednou poklady z svého nitra a dostal se nám do rukou zapomenutý unikátní materiál. V roce 2000 byl za nepřítomnosti odborné i laické veřejnosti realisován ojedinělý experiment. Provedli jsme rekonstrukci práce na huti dle rekonstrukce kresebné. Obzvláštní důraz byl přitom kladen na zcela strnulé postoje hutníků. Zda bylo při tomto pokusu získáno železo v množství větším než malém není známo.
Experimentálního strnutí se účastnili, zleva doprava Rosťa Fabiánek, Jirka Merta a Martin Barák.

Jarní josefovské tavby v Zápisníčku

V nejzajímavější části webu (alespoň pro nás takřka laiky) obecně prospěšné společnosti Archaia Brno se objevila informace o proběhlých květnových tavbách v Josefově / Staré huti u Adamova.

Jarní workshop skončil alébrš Den poté

A jak jsme zvesela v sobotu 16. května za slunečného počasí započali s přípravou 7. Workshopu starého železářství a 15. Setkání ve střední části Moravského krasu, tak jsme v neděli 24. května pod zachmuřeným nebem dokončili hrubý úklid areálu huti, otřeli slzu a již se těšíme na další sběh tavičů příští květen a též na podstatně komornější akci v září.

Pec Františka

Jarní workshop začal

V sobotu 16.5. byl zahájen jarní workshop. Chystá se milíř, dokončuje se vápenka a pec na chleba. Baterie železářských pecí začne chrlit oheň, strusky a možná i železo již v neděli...

Pec Františka stále shovívavě dohlíží na naše lopocení

Katalog expozice Hutnictví

Nedlouho po Přehledu dějin hutnictví v českých zemích vydalo Národní technické muzeum Katalog expozice Hutnictví zpřístupněné veřejnosti přede dvěma roky.

Katalog expozice Hutnictví

15. Setkání ve střední části Moravského krasu

V sobotu 23. května proběhne již patnáctý ročník "Setkání ve střední části Moravského krasu", jehož součástí jsou aktivity organizované Technickým muzeem v Brně (a samozřejmě naším Spolkem) v areálu Staré huti u Adamova.

Daga se chystá stéci hradby Konstantinopole (vysokou pec Františka)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality