Podzimní tavba v Josefově / Staré huti u Adamova

V sobotu 19. září proběhne v areálu Staré huti u Adamova ukázková tavba v replice raně středověké kusové pece.

V sobotu 19. září proběhne v areálu národní kulturní památky Stará huť u Adamova další z ukázkových taveb ("podzimní tavba") v replice raně středověké kusové pece.
Začátek tavby je stanoven na 9:30 hod., její ukončení potom maximálně okolo hodiny 17 (není možné jej zcela přesně stanovit, neboť tavba si běží svým vlastním tempem, které není v průběhu jednotlivých taveb stejné).
K tavbě bude využito některé ze stávajících pecí vystavěných pro letošní jarní tavby. Jedná se o tzv. pece s tenkou hrudí, mající svůj vzor v pecích nalezených v hutnické dílně v olomučanském lesním oddělení 98 a datovaných do druhé poloviny 9. století.
Jako palivo poslouží dřevěné uhlí vypálené v milíři během jarního železářského workshopu. Vsázkou bude ruda nasbíraná u nedalekých Olomučan a dmýcháno bude měchem.
Pořadateli jsou Technické muzeum v Brně; Spolek Františka; Archaia Brno, o.p.s. a Středoevropská cesta železa.

Stará huť u Adamova - 20. září 2014, dmýchání
Josefov - poslední tatínkova tavba
Stará huť u Adamova - 20. září 2014, prvotní kování ne zcela vyvedené houby

V loňském roce se po ukončení tavby a úklidu nezbytných propriet (jichž není na rozdíl od jarních taveb tolik) spustil pořádný déšť. Doufáme v pěkné počasí, případně v to, že případná nepřízeň počasí nastane opět "až bude po všem".
V případě velmi špatného počasí (setrvalého deště) však tavit nebudeme.

V pátek 18. září proběhne příprava tavby.
V týdenním předstihu, na pátek 11. a sobotu 12. září, je plánována čtveřice experimentálních taveb s různými typy rud, jejichž výsledky budou využity v rámci projektu výzkumu železářských strusek.