Aktuality

Podzimní tavby začaly

Dominik Talla a a skupinka studentů VŠ Báňské - Technické univerzity Ostrava pod vedením doc. Ing. Zdeňka Tomana, CSc. si střihli předkolo podzimních taveb. Dominik ředil několik druhů rud a zkoušel jak se budou chovat kombinace s rud a přísad písku, vápence i skořápek z vajec. Studenti si naopak vyzkoušeli tavbu "na krásu", aby se naučili pracovat s malou pecí a mohli si experiment zopakovat v příštím roce v areálu školy sami.
Tavby se dařily (či nedařily - ale přísně jak bylo naplánované a jak Dominik říká "sabotované") a počasí nám také přálo.

Přípravy na podzimní tavby

Na sobotu 19. září je naplánována ukázková tavba pro veřejnost, jíž bude o týden předcházet série taveb experimetálních. Přípravy však započaly již minulý týden.

Tróbky só OK

Jedním z důležitých předpokladů našich aktivit v Josefově je zdroj, resp. zdroje, kvalitní pitné vody. Voda vytékající ze sklepů zaniklých obytných domů byla opět shledána zcela pitnou.

Podzimní tavba v Josefově / Staré huti u Adamova

V sobotu 19. září proběhne v areálu Staré huti u Adamova ukázková tavba v replice raně středověké kusové pece.

Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Vyšlo nové číslo Slévárenství LXIII květen - červen 2015, tentokrát zaměřené na odlitky ze slitin Al a ostatních neželezných kovů. Nás nejvíce zajímá článek prof. Karla Stránského a kolektivu Opuštěné štoly a šachty na Cumberku nad Záskalským potokem. S potěšením jsem konstatoval, že nové číslo se objevilo ke stažení ve formátu PDF, proto jej zde předkládám.
Další čísla časopisu Slévárenství jsou k dispozici na webových stránkách Svazu sléváren České republiky.

Pokrok nelze zastavit

U vysokých pecí je vodou chlazen plášť a dyzny. V Josefově došlo k pokusu využít chladící vody též u kusových pecí.

Stará huť u Adamova - pece č. 3 a 4, 22. června 2015

Ignis Josefiensis

Nedílnou součástí festivalu Brno město uprostřed Evropy je přehlídka ohňostrojů (s hudbou) Ignis Brunensis. I my v Josefově alias Staré huti alias Františce máme své ohňostroje (a hudebníky).

Stará huť u Adamova - roj jisker nad vápenkou

Jsou huti v Krasu opravdu staroslovanské?

Další foto z Ústředního tajného archívu nás opravňuje ke vznesení klíčové otázky, zda jsou raně středověké huti ve střední části Moravského krasu vskutku staroslovanské. Dno hrnce nalezené při archeologickém výzkumu jedné z "mladohradištních" železářských hutí v nás vzbuzuje oprávněné pochybnosti!

Rekonstrukce na základě rekonstrukce

Ústřední tajný archív Staré huti vydal zase jednou poklady z svého nitra a dostal se nám do rukou zapomenutý unikátní materiál. V roce 2000 byl za nepřítomnosti odborné i laické veřejnosti realisován ojedinělý experiment. Provedli jsme rekonstrukci práce na huti dle rekonstrukce kresebné. Obzvláštní důraz byl přitom kladen na zcela strnulé postoje hutníků. Zda bylo při tomto pokusu získáno železo v množství větším než malém není známo.
Experimentálního strnutí se účastnili, zleva doprava Rosťa Fabiánek, Jirka Merta a Martin Barák.

Jarní josefovské tavby v Zápisníčku

V nejzajímavější části webu (alespoň pro nás takřka laiky) obecně prospěšné společnosti Archaia Brno se objevila informace o proběhlých květnových tavbách v Josefově / Staré huti u Adamova.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality