Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Slévárenství LXIII květen - červen 2015

Vyšlo nové číslo Slévárenství LXIII květen - červen 2015, tentokrát zaměřené na odlitky ze slitin Al a ostatních neželezných kovů. Nás nejvíce zajímá článek prof. Karla Stránského a kolektivu Opuštěné štoly a šachty na Cumberku nad Záskalským potokem. S potěšením jsem konstatoval, že nové číslo se objevilo ke stažení ve formátu PDF, proto jej zde předkládám.
Další čísla časopisu Slévárenství jsou k dispozici na webových stránkách Svazu sléváren České republiky.

Citace: 
Stránský, K. a kol.: Opuštěné štoly a šachty na Cumberku nad Záskalským potokem, Slévárenství LXIII květen - červen 2015, str. 220-223

Rubrika: