Tróbky só OK

Jedním z důležitých předpokladů našich aktivit v Josefově je zdroj, resp. zdroje, kvalitní pitné vody. Voda vytékající ze sklepů zaniklých obytných domů byla opět shledána zcela pitnou.

V polovině prázdnin se u obou "tróbek" na levém břehu Křtinského potoka, v areálu bývalé huti, z nichž vytéká voda, objevily kopie protokolů o zkoušce vzorků vody. V obou případech zjistila laboratoř Brněnských vodáren a kanalizací, že tyto vyhovují všem stanoveným parametrům kladeným na pitnou vodu. Tedy až na vyšší obsah vápníku. Ale to se asi v Krasu dá očekávat. Zdrojem vody jsou dva ze sklepů, jež zůstaly na levobřeží potoka po zaniklých obytných budovách.
Jsme tedy rádi a budeme tróbek nadále hojně využívat - ono se to pívo taky nedá pit pořád!