Přípravy na podzimní tavby

Na sobotu 19. září je naplánována ukázková tavba pro veřejnost, jíž bude o týden předcházet série taveb experimetálních. Přípravy však započaly již minulý týden.

Pro jarní sérii taveb opravená baterie pecí doznala v letních měsících působením návštěvníků areálu Staré huti nemalou újmu. Nejpracovitější člen našeho spolku minulý weekend pece opravil, nadrtil uhlí a provedl nezbytné přípravy. Doplnili jsme zásoby jílu a při příjezdu do Josefova seznali, že Dominik opět nelenil a narýžoval koncentrát rudy, jež byl přivezl ("v množství větším, nežli malém") z Lotrinska a též připravil trojnožky pro měchy a další aditiva pro pece.
Vše je tedy připraveno pro páteční a sobotní intenzivní hutnění.

Příští sobotu bude následovat (jak již bylo uvedeno ve starší zprávě) ukázková tavba pro veřejnost.