21. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slovani na huti

V sobotu 18. května proběhne již 21. Setkání ve střední části Moravského krasu alias Slované na huti (druhé přesunuté, současně také páté půlené)

V areálu huti budou v sobotu 18. září 2021 v čase mezi 10:00-17:00 předvedeny tyto aktivity:

– volně přístupná expozice železářství
– ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca)
– pálení vápna v selské vápence
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– výroba dehtu (destilace v dvouplášťové peci)
– obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Na uspořádání Setkání se podílejí:

Technické muzeum v Brně / Spolek Františka / Ústav archeologické památkové péče Brno / Archeologický ústav AV ČR v Brně / ARCHAIA Brno z.s. / Hornicko–historický spolek Planá / Sdružení přátel historie DAGA a další naši milí spolupracovníci a spolupracovnice.

POZOR! POZOR! V letošním roce historický autobus ze sbírek TMB zajišťovat dopravu mezi Adamovem a Starou hutí nebude.
Parkování v místě je omezeno!

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu a.s.