20. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slovani na huti

V sobotu 19. září nás čeká druhý pokus v uspořádání letošního 20. Setkání ve střední části Moravského krasu (resp. jeho starohuťské části) alias Slovanů na huti.

V areálu huti budou v sobotu 19. září 2020 v čase mezi 10:00-17:00 předvedeny tyto aktivity:

– volně přístupná expozice železářství
– ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca)
– pálení vápna v selské vápence
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– výpal keramiky
– výroba dehtu
– obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Na uspořádání Setkání se podílejí:

Technické muzeum v Brně / Spolek Františka / Ústav archeologické památkové péče Brno / Archeologický ústav AV ČR v Brně / ARCHAIA Brno z.s. / Hornicko–historický spolek Planá / Sdružení přátel historie DAGA a další naši milí spolupracovníci a spolupracovnice.

Parkování v místě je omezeno!

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně / 19. září 2020:

Adamov / zastávka - Stará huť u Adamova
odjezd: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30

Stará huť u Adamova - Adamov / zastávka
odjezd: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova - Brno / Řečkovice
odjezd: 17:15

Pro cestu autobusem je nutno se opatřit rouškou!

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu a.s.

Upozorňujeme na možnost omezení či zrušení akce v návaznosti na případná doporučení či nařízení vlády ČR v souvislosti s nemocí Covid-19. Těmi se bude Technické muzeum v Brně jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR (a hlavní pořadatel a správce areálu Staré huti u Adamova) samozřejmě řídit.