Karel Stránský

Na samém začátku roku 2018 nás opustila další osoba spjatá s bádáním okolo staré metalurgie - pan profesor Karel Stránský.

Archeometalurie byla sice jen drobnou součástí jeho profesního života, nikoli však nepodstatnou. Díky dlouholeté spolupráci s Věrou Souchopovou i tatínkem (Jiřím Mertou) a tomu, že byl pravidelným aktivním účastníkem seminářů Archeologia technica, jsem se s ním měl mnohokráte možnost setkat i já. Naposledy přednášel v Technickém muzeu v Brně v dubnu 2012 na 31. semináři Archeologia technica (Fyzikálně chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud Karel Stránský, Lubomír Stránský, František Kavička, Simona Hutařová, Drahomíra Janová, Bohuslav Sekanina, Věra Souchopová, Jiří Merta - mezi spoluautory vždy pečlivě uvedl všechny spolupracovníky).

Pan profesor Stránský vedl diplomku Martina Baráka (Experimentální výroba železa v peci z doby Velké Moravy, VUT Brno, Ústav materiálového unžinýrství, 1995), díky níž jsme se s Martinem poznali a vše to tavení a scházení vedlo postupně tam, kde je teď.

Měl jsem velký problém s tím, že mi nabídl tykání a když jsme spolu mluvili, měl jsem snahu se tomu nejrůznějšími gramatickými kličkami vyhnout.

Zde při druhé sérii experimentálních taveb blanenského muzea (resp. V. Souchopové) v učňovské slévárně ČKD Blansko v roce 1982 či 1983. Jednotlivé tavby proběhly ve dnech 23. a 24. června 1982 a 22. a 23. listopadu 1983 (nevím, kterou fotografie zachycuje). Karel Stránský je druhý zleva. Druhý zprava je Radomír Pleiner, který zemřel 13. ledna 2015 taktéž ve věku 86 let. Pec s tenkou hrudí se skrývá ve formě, z jejíhož boku vystupují termočlánky (nebo do jejíhož boku vstupují).

Další foto je z jara 1994. Zachycuje K. Stránského při dohledu nad experimentální tavbou studentů VUT, kteří též taví (jednou ročně v areálu VUT pod Palackého vrchem). Karel Stránský tradičně v rámci této akce přednesl příspěvek na dané téma. Nutno dodat, že na rozdíl od našich striktně vědeckých setkání se jedná spíše o záležitost společenskou, sponzorsky absolventsky hojně dotovanou různými refrešmenty. Absolventi muzea však odchází pouze do důchodu...

Komentáře

Obrázek uživatele martin

Na poslední fotografii poznávám spolužáky z ročníku! Tedy jsem opravil datum - jedná se bezpečně o rok 1994 a přesněji pozdní jaro a konec semestru. Akce začala tím, že jsme se vypravili asi ve třech lidech navštívit pana profesora na jeho tehdejším působišti ve Vojenském technickém ústavy ochrany na Rybkové v Brně. Tavba se vydařila spíše společensky a jen nezměrné úsilí Ing. Ptáčkové na metalografii VUT se podařilo identifikovat zrníčko vyredukovaného železa patrné při 300x zvětšení. Tavbu navštívili také Jiří Merta a Věra Souchopová z Technického muzea a tento kontakt potom umožnil moji diplomku a další spolupráci.