Zahrádkáři Josefovu

V bezprostřední blízkosti "Kameňáku" se nalézá pěkné geologicko-botanické zákoutí. Do loňského roku však bylo ukryto za již nepoužívaným skleníkem.

Součástí areálu Staré huti u Adamova je i dvojice obytných budov (dříve č.p. 117 a 118, nyní 463 a 464/465), nacházející se přes silnici naproti budově bývalé modelárny nazývané Kameňák (nyní externí expozice Technického muzea v Brně). Dům býv. č.p. 118 je rozdělen na dvě obytné jednotky a bývalí sezónní obyvatelé západní polovice využívali zeleninovou zahrádku na úpatí skalky malebně porostlé břečťanem. Ta se nacházela východně Kameňáku.

Ze starých fotografií areálu (pocházejí jednak z archívu TMB; jednak z pozůstalosti Karla Absolona, uložené v Moravském zemském muzeu) je možné vidět, že prostor byl obyvateli Kameňáku (stavba po uzavření huti sloužila jako obytná) využíván nejspíše k pěstování drobného zvířectva.

Fotografie skalky z archivu České speleologické služby z roku 1959 ukazuje již pěkný břečťanový porost.

Před skalkou se objevil skleník a vznikla teráska zbudovaná ze starých pražců. Co bylo pěstováno, nevím. Nicméně poté, co byla polovice domu prodána, zahrádka zpustla.

Vzali jsme si své zpět a postavili zde (TMB) kůlnu určenou k uložení uhlí a rudy k tavbám. Zbourali skleník a rozpadlý plot, prostříhali keře, ke zpevnění hrany bývalé zahrádky k silnici vysadili habrový plot, zrušili terásku z pražců a naskládali kratší z vápencového kamene. Vyseli trávu. Lví podíl na zmíněných činnostech mají správcovi, manželé Petrovi.

Terénních úprav bylo využito k vykopání drobné sondy a zdokumentován byl i průběh základu pro nový taras. Nalezená novověká keramika obsahuje i některé barevné kousky od Bří Schützů z Olomučan (předvedeme někdy jindy).

Takto vypadá místo v současné době a pisatel těchto řádků z toho má opravdu radost.

Do budoucna snad přibude nějaká geologická cedule a bylo by tady i pěkné posezení.

Komentáře

Obrázek uživatele ondrej

Zaměněna fota