Pozvání na podzimní tavby

I letošní září bude u Staré huti pokračovat série pokusných a ukázkových taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí.

V pátek 23. a sobotu 24. září by mělo v našem "železářském okrsku" ve stínu vysoké pece Františky proběhnout několik pokusných a ukázkových taveb v replikách pecí s tenkou hrudí. V pátek a sobotu je předpokládáno po dvou tavbách, z nichž jedna sobotní by měla být ukázkovou, ukončenou v předem daný čas - před pátou hodinou odpolední.
Předlohou pecí jsou metalurgické aparáty nalezené v huti v polesí Olomučan datované do 9. století.
Pece, které nám posloužily již při květnové sérii taveb, byly v minulém týdnu opraveny. Vypražili jsme rudu k doplnění zásob a upravili místo nad pecemi, na nějž jsme v předchozích letech odhazovali po tavbách rozličný materiál (hlínu, neshořelé uhlí, kusy pecí, strusku, jíl, písek). V rámci příprav bude nutné ještě nadrtit rudu a uhlí na požadované frakce. A provést úlitbu božstvům, aby se vydařilo počasí.

Srdečně Vás tedy zveme!