Staří a noví bohové

V letošním roce obohatila náš hutnický okrsek v Josefově / Staré huti / Františčině huti modla boha Svantovíta zhotovená členy družiny DAGA.

Obdobím našeho hlavního zájmu je konec 8. - 11. století, což je doba, kdy se na Moravě objevilo, uchytilo a všeobecně rozšířeným náboženstvím stalo křesťanství. Nevím, zda byli hutníci ve věcech víry horliví či vlažní, progresivní nebo konzervativní. Myslel bych si však, že konzervativní (a navíc v lesích zalezlí) a snad horlivější, neboť přeměna kamene v železo přece není jen tak.
Takže jsme se v Josefově po dlouhá léta klaněli a úlitby činili místnímu božstvu Biglavovi alias Biglesovi, jehož modlu z příhodně narostlého kusu dřeva vyrostlého nedaleko huti vysochali Rostík Fabiánek a tatínek (Jiří Merta). Bigles přebývá v Kameňáku a během taveb je umístěn u jasanu rostoucího uvnitř okrsku.

Náčelník družiny Daga nabídl, že by během svého pobytu v Josefově v rámci předváděného programu, doplňujícího naše poněkud zdlouhavé a pro návštěvníka beztak nezáživné tavby, zhotovili modlu Slovany (alespoň některými) uctívaného boha Svantovíta. Souhlasili jsme, dřevo nechali opatřit a předpokládali, že za krátký pobyt nic kloudného nevznikne. Mýlili jsme se. Během soboty Karel a Jiřina zhotovili "totem", jehož předlohou je modla nalezená v polském Volynu (Wolinu).
Ještě v sobotu večer byl Svantovít usazen na místo, z něhož bude dohlížet na naše skutky a pokřtěn krví Franků (rozumněj Frankovkou).
Dle tvůrců by měl být ještě dozdoben, ale myslím, že tak jak je, je dokonalý a sluší mu to.

Takže teď máme dvě slovanská božstva, která si musí vyřešit své vzájemné vztahy na jednom písečku.

Z Býčí skály k huti doléhá jistě i vliv starších halštatských bohů. Alespoň když jsou v jeskyni otevřené dveře.

A v Adamově, Babicích a zejména Křtinách jsou chrámy křesťanské (tedy katolické).

Výsledkem jsou v Josefovském údolí ne úplně obvyklé jevy - jeden pořádný liják v pátek 27. května večer a další, ještě vydatnější, v sobotu večer.
Naštěstí je všude množství strusek, jimiž voda rychle prosákne a za chvíli je opět sucho - jinak bychom měli v sobotu s všemi těmi lidmi na place pěkný maglajz.

Fota: Martin Barák, Ondřej Merta a Křtiny - web Městysu Křtiny

Galerie: