Listujeme Slévárenstvím 7-8/2016

Dnes na mě čekalo ve schránce nové Slévárenství (7-8/2016) a protože obsahuje hned několik historicky a experimentálně zaměřených článků, dovoluji si na ně upozornit.

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. podává zprávu o experimentální tavbě, která proběhla již po dvanácté v areálu VUT FS na Palackého vrchu 2.června 2016. (str. 329)

Mgr. Ondřej Merta v článku Tavby v replikách raně středověkých kusových pecí ve Staré huti u Adamova v květnu 2016 podává zprávu, no z názvu je to asi jasné o čem :D.

Kolektiv autorů vedený Ing. Drahomírou Janovou nás seznamuje s výsledky průzkumu terénu ve Švařci (v lokalitě Za kaplí a Nad úpravnou vody) a v Havírně pod Cumberkem u Štěpánova nad Svratkou.

Pokud Slévárenství neodebíráte jako já, nezoufejte. Na webových stránkách Svazu sléváren České republiky jsou k dispozici ke stažení čísla časopisu Slévárenství. Najdeme zde zejména pro nás zajímavé množství článků kolektivu autorů v čele s prof. Karlem Stránským, které se věnují historii metalurgie a těžby rud. V souhrnu se jedná o velmi obsáhlé a záslužné dílo, které by jistě nemělo ujít pozornosti. Odborný časopis je ovšem sám o sobě materiálem, jehož uchování je pro sledování vývoje techniky klíčové.
Odkaz jsme trvale umístili do patičky tohoto portálu.