15. Setkání ve střední části Moravského krasu

V sobotu 23. května proběhne již patnáctý ročník "Setkání ve střední části Moravského krasu", jehož součástí jsou aktivity organizované Technickým muzeem v Brně (a samozřejmě naším Spolkem) v areálu Staré huti u Adamova.

Daga se chystá stéci hradby Konstantinopole (vysokou pec Františka)

V sobotu 23. května proběhne 15. Setkání ve střední části Moravského krasu.

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají:
Technické muzeum v Brně / Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Moravský kras / Město Adamov / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny / Česká speleologická společnost (ZO Býčí skála a ZO Křtinské údolí) / ARCHAIA Brno, o.p.s. / Spolek Františka / Správa jeskyní České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu / Hornicko–historický spolek Planá / Sdružení přátel historie DAGA / Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně / Modrý kámen – základní článek Hnutí Brontosaurus / obec Habrůvka

Součástí Setkání ve střední části Moravského krasu jsou následující akce:

Stará huť u Adamova
(národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně)
železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity (9:30 - 17:00):
– volně přístupná expozice železářství
– ukázková tavba v replice kusové železářské pece používané v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení tavby v 16.30 hod.
– pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 17. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne pondělí 18. května, v sobotu 23. května bude milíř rozebírán)
– pálení vápna v selské vápence
– výroba dehtu
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
– soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
– textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA
– prezentace ochrany přírody a krajiny v CHKO Moravský kras
– botanická vycházka

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně; Spolek Františka; ARCHAIA Brno, o.p.s.; Hornicko–historický spolek Planá; Sdružení přátel historie DAGA; Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně a Správa CHKO Moravský kras.

Parkování v místě je omezeno.

Experimentální areál u Staré huti v loňském květnu (2014)
Z pece právě vylomená železná houba bude kována na dřevěném špalku

Švýcárna
bývalý hostinec a “struskové lázně” – součást areálu železářské huti, nyní ekologické volnočasové centrum provozované základním článkem Hnutí Brontosaurus – Modrý kámen.

– stylová hospoda, hry a ekohry pro děti
– prohlídky ekologicko volnočasového centra (11:00, 13:00, 15:00)
– ekohry a řemesla pro děti, mládež i dospělé
– výstava o opravě objektu Švýcárny

viz: http://svycarna.eu/projekty/evc-svycarna

Jeskyně Býčí skála
součást jeskynního systému s podzemním tokem Jedovnického potoka, známé archeologické naleziště tzv. Knížecího pohřbu z období 500 let př. n. l., v období druhé světové války zde vznikala podzemní zbrojní továrna, jeskyně není běžně přístupná.

– komentované prohlídky pro veřejnost (9.–16. hod.), doporučuje se terénní obuv a teplý oděv (délka prohlídky je cca 90 minut)
– 18:30 – koncert Ora Pro Nobis a Oldřich Janota (benefiční koncert pro Malý Tibet)

viz: http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

Jeskyně je přístupna též ve dnech 16., 17. května a 24. května.

Rozebírání milíře
Točení keramiky na kopacím hrnčířském kruhu (Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně)

Jeskyně Stará Drátenická
V letech 1921 - 1944 zde probíhala těžba fosfátové hlíny, při které došlo k poničení jeskyně. V průběhu druhé světové války byla upravena pro vojenské účely, v průběhu úprav došlo k objevu Nové Drátenické jeskyně. Jeskyně není běžně přístupná.

– promítání „Nové objevy v Nové Drátenické a Čertově díře“

Zpřístupnění jeskyně zajišťují členové České speleologické společnosti, ZO 6–05 Křtinské údolí.

Jeskyně Výpustek
jeden z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu, v období druhé světové války podzemní továrna na letecké motory, v 60. letech minulého století využila prostor jeskyně armáda pro vybudování protiatomového krytu.

– pro účastníky Setkání vstup se slevou 50 % (poukaz na slevu lze získat ve Staré huti a Staré Drátenické jeskyni)

Jeskyně Výpustek je v péči Správy jeskyní České republiky / Správy jeskyní Moravského krasu.
Více o provozu jeskyně a vstupném: www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek/.

Město Adamov
Prohlídka kostela Svaté Barbory a Světelského oltáře
Oltář je částí bývalého oltáře kostela cisterciáckého kláštera v dolnorakouském Zwettlu (Světlé). Tato významná pozdně gotická památka byla v 18. století jako “staromódní” snesena a uložena. O století později jej zakoupil kníže Alois z Liechtenstejnu a po opravě jej daroval adamovskému kostelu. Oltář byl v letech 2006–7 restaurován a je zapsán na seznamu národních kulturních památek České republiky.

– prohlídka oltáře 9:00–17:00

Více o Světelském oltáři: http://www.adamov.name/uvod.html

Jízdní řád historického autobusu Technického muzea v Brně / 23. května 2015

Adamov / zastávka - Stará huť u Adamova
odjezd: 8:30 / 9:30 / 10:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku) / 12:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku) / 13:30 / 14:30 / 15:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku)

Stará huť u Adamova - Adamov / zastávka
odjezd: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova - Výpustek
odjezd: 10:40 / 12:40 / 15:40

Výpustek - Stará huť u Adamova
odjezd: 11:00 / 13:00 / 16:00

Stará huť u Adamova - Brno / Řečkovice
odjezd: 17:15

Fotografie: Eva Řezáčová / Technické muzeum v Brně

Galerie: