7. Workshop starého železářství

Ve dnech 20.-22. května 2015 proběhne v areálu Staré huti u Adamova (Huť Františka) další, již sedmý, Workshop starého železářství. V plánu je další série taveb v pecích s tenkou hrudí a kovářské zpracování vyrobených železných hub.

Železná houba se mění v lupu.

Ve dnech 20. až 22. května (středa až pátek) proběhne další z Workshopů starého železářství, jež od roku 2009 pořádá Technické muzeum v Brně v areálu Staré huti u Adamova.

Program:

20. května (středa)
- tavby
- příprava dřevěného uhlí (drcení)

21. května (čtvrtek)
- tavby
- přednášky (ve večerních hodinách v objektu Staré huti)

22. května (pátek)
- tavby
- kovářské zpracování železných hub a kování jednoduchých výrobků
- ve večerních hodinách společné posezení u ohně

Tým Technického muzea v Brně bude pokračovat v sérii pokusných taveb v rekonstrukci kusové pece s tenkou hrudí z 9. století dle nálezu z polesí Olomučan. Je plánována i pokusná tavba wootzu a pravidelný účastník Adam Thiele z Maďarska bude pracovat s pecí typu podobného našim domácím "tenkým hrudím", avšak řazené archeology do století 11.
Současně bude probíhat výpal dřevěného uhlí v milíři. Milíř bude stavěn osvědčeným uhlířem Jiřím Kaderou od soboty 16. května a zažehnut bude v pondělí 18. května.

Časový program je vázán na prováděné výrobně technologické postupy a je možné jej stanovit pouze přibližně.

V rámci setkání dojde k představení historie místního železářství, historie výzkumů a experimentů a přednesení příspěvků účastníků k vlastním experimentům.

Na Workshop navazuje v sobotu 23. května „Patnácté setkání ve střední části Moravského krasu“, pořádané TMB, Spolkem Frntiška, Správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Archaia Brno o.p.s., Mendelovou univerzitou a dalšími organizacemi a spolky, s programem ukázek raně středověkých technologií (tavba v kusové železářské peci, kování, ukázky textilní výroby, výpal keramiky, výroba dehtu, odlévání barevných kovů, pružinový soustruh, mletí obilí na žernovu).

Workshop je určen zejména odborné veřejnosti.

Kontakt: Ondřej Merta / Technické muzeum v Brně / tel.: 541 421 426, 721 079 258 /
e–mail: merta@technicalmuseum.cz

Částečně naseknutá železná lupa vzniklá při jedné z pokusných taveb.