15. Workshop starého železářství

I v tomto roce bude akci pro věřejnost pořádané v sobot 25. května předcházet třídenní workshop starého železářství. 22.-24. května budeme opět stavět kusové železářské pece, pražit železnou rudu, tavit (redukovat) železné rudy v kosových železářských pecích, případně zpracovávat výsledky taveb. Souběžně bude v milíři páleno dřevěné uhlí a ve čtvrtek zapálena jednokomorová vápenná pec.

Akce je určena odborné veřejnosti.
Kolemjdoucí však určitě nezaženeme!

Akci pořádají:

Technické muzeum v Brně

Spolek Františka

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Archeologický ústav AVČR, Brno

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Heidelberg Materials CZ, a.s. (dříve Českomoravskému cementu, a. s, nebo ještě jinak vápence v Mokré)