Nová expozice na Staré huti

Od začátku května tohoto roku (2023) je po 18 měsících možné opět navštívit interiér Kameňáku - budovy bývalé modelárny lichtenštejnské železářské huti v Josefovském údolí, která spolu s "velkou" pecí tvoří dominanty areálu Staré huti u Adamova.

Stará huť u Adamova, nová (dočasná) expozice

Důvodem uzavření objektu se stala velmi potřebná rekonstrukce. Součástí příprav rekonstrukčních prací bylo i kompletní vyklizení budovy, tedy i stávající expozice železářství. Ta byla zpřístupněna v květnu 1984 a pojednávala za pomoci panelů, autentických artefaktů i modelů (zcásti pohyblivých) o vývoji místního železářství.

Stará huť u Adamova, stará expozice

Zevně budovy nejpatrnější změnou je vytvoření vzduchové kapsy za zadní zdí budovy (viz starší příspěvky) a znovuproražení okna nyní osvětlujícího prostoru nové pokladny, umístěné společně s kanceláří správce na místě dřívějšího WC. WC se odstěhovalo do patra na místo tzv. špinavého depozitáře a o místnost bývalé kanceláře správce se rozšířil expoziční prostor. V něm je nyní možné shlédnout animovaný filmek, jehož autorem je Michal Maruška, shrnující historii místa.

Mimo těchto hýbajících se škatulí došlo na nové omítky, nové podlahy, nová topení, nové vedení elektřiny, vstup na půdu, probíhá repase oken a zůstává ještě mnoho do budoucna.

Stará huť u Adamova, nová (dočasná) expozice
Stará huť u Adamova, nová (dočasná) expozice
Stará huť u Adamova, z úvodního filmu

Expozice je v současnosti řešena informačními panely (s pěknými obrázky, myslím), jednou vitrínkou s archeologickými nálezy dokládajícími raně středověké železářství a naše experimentální aktivity a trojicí modelů železářských zařízení (středověký železářský hamr, dýmačka a josefovská vysoká pec alias Františka).

V patře je možné shlédnout dvacítku fotografií našeho dvorního fotografa Martina Baráka vzniklých během minulých ročníků Setkání a workshopů. Fotografiím to ve velkém formátu opravdu sluší.
Fotografie lze zhlédout také zde https://fotobarak.cz/vystava-stara-hut-2023

Stará huť u Adamova, výstava fotografií Martina Baráka v patře
Stará huť u Adamova, výstava fotografií Martina Baráka v patře

Jedná se o náplň prozatímní, kterou v budoucnosti nahradí plnohodnotná expozice představujíhí historii místa, místního železářství, ale i dalších příbuzných lidských činností provozovaných ve střední části Moravského krasu.

Stará huť u Adamova, externí "výstava" rozličných pyrotechnologických zařízení

Příjďtě se podívat.

Fotografie: Martin Barák (i fotografie fotografií Martina Baráka)