Mezi Mistry starých řemesel

Že se pohybujeme mezi mistry starých řemesel, to my, co se scházíme u Františky, samozřejmě dobře víme. Uznala to i Česká televize, která 17. května zařadila do programu první díl cyklu o experimentální archeologii Mistři starých řemesel.

Stará huť u Adamova, Dominik polopatě vysvětlující, červen 2021

Autorem scénáře, režisérem a kameramanem je Tomáš Kratochvíl, který část záběrů pro díl třetí, pojednávající o železe, natáčel i na Staré huti u Adamova. Hlavním předmětem zájmu byla replika železným plechem zdobeného pohřebního povozu z Býčí skály vytvořená Zdeňkem Čermákem. Ten použité výrobní postupy popsal v textu vydaném ve 32. Archeologii technice, my jsme posloužili "pouze" v části věnované získání nutného materiálu.

Velmi horký den (kdy proběhlo i natáčení záběrů pro další televizní počin - seriál Technické památky českých zemí) byl na našem webu Dominikem již důkladně popsán.

Stará huť u Adamova, horký červen 2021

Všechny již odvysílané díly je možné shlédnout na webu České televize.

Divák mimo Dominika uvidí v patřičných dílech seriálu i další perzóny, které je možno čas od času ve stínu Františky potkat - Petra Rajnocha, Jirku Hoška a Patricka Bártu.

Stará huť u Adamova, horký červen 2021

Zde jsou anotoce k jednotlivým dílů, zaslané Tomášem Kratochvílem:

Mistři starých řemesel – Kámen
Prapůvodní surovina a pomůcka lidské práce dala jméno nejdelšímu období dějin člověka. Lovci a zemědělci. Dvě rozdílné společnosti, dva způsoby zpracování kamene. Díky sérii experimentů odhalujeme mistrovství našich pravěkých předků.

Mistři starých řemesel – Bronz
Patnáct kilometrů od Brna leží kopec, kde archeologové odhalili pozůstatky lidských obětí spojených s kanibalismem. Stovky zohavených mužů, žen a dokonce i dětí. Jakou mají tyto činy spojitost s materiálem, který byl považován za posvátný? Dva řemeslníci vyrobí repliky bronzových vražedných nástrojů.

Mistři starých řemesel – Železo
Jeskyně Býčí skála má pověst dějiště krvavých rituálů. Poslední výzkumy prokazují něco jiného.
Šlo o poutní svatyni a exkluzivní pohřebiště. Práce na replice čtyřkolého pohřebního vozu oplátovaného železem, dokazuje překvapující řemeslnou úroveň raných Keltů na Moravě.

Mistři starých řemesel – Hlína
Keltové byli zručnými napodobiteli cizích technologií. Z antického světa přejímali užitečné nápady, které pak doma uváděli do praxe. K výrobě svojí esteticky i funkčně dokonalé keramiky potřebovali hned několik inovací, jež následně způsobily přeměnu uspořádání jejich společnosti.

Mistři starých řemesel – Textil
Oděv, dnes tak samozřejmá věc, závisel v minulosti výhradně na domácí práci žen. Komplikovaný a zdlouhavý proces výroby tkanin, připomínající programování počítačů, býval vysoce oceňován a spojován s podstatou ženství. Skupina archeoložek rekonstruuje krok po kroku výrobu pravěkých a středověkých oděvů.

Mistři starých řemesel – Zlato a stříbro
Velká Morava byla otrokářským státem. Lov mladých lidí na pohanských územích a jejich prodej do islámského světa zajišťoval vládnoucím klanům přísun drahých kovů. Takový je příběh surovin, s nimiž s nepředstavitelnou jemností pracovali tehdejší zlatníci. Dnes existují pouze dva lidé, kteří dokáží velkomoravské šperky rekonstruovat.

Mistři starých řemesel – Ocel
Ve slepém rameni řeky Labe se našel honosný vikingský meč. Co dělali Vikingové v Čechách okolo roku tisíc? Dokáže dnes někdo vyrobit repliku této precizně zdobené zbraně? Rekonstrukce krvavých událostí na pozadí práce světově proslulého mečíře.

Mistři starých řemesel – Dřevo
Stavebnictví vrcholného středověku bylo maximálně účelné. Ty nejsložitější konstrukce vznikaly geniálně jednoduchými postupy. Prokazuje to i stavební experiment týmu špičkových tesařů na věži nově opravené tvrze.

Mistři starých řemesel - plakát

A do fotogalerie si dovolím zařadit i jím zaslané doprovodné fotografie.

Galerie: