Přehled dějin hutnictví v českých zemích

NTM vydalo publikaci autorů Zdeňka Rasla a Ireny Laboutkové Přehled dějin hutnictví v českých zemích.

Z obsahu:
Přehled dějin českého hutnictví - Železo v kontextu společenského vývoje - Nemovité hutnické památky - Časová osa - Schéma vývoje výroby železa a oceli - Terminologický slovník
Přílohy:
Medailony vybraných českých historických hutí - Nejvýznamnější hutní společnosti a sdružení - Výběr ze starých textů o hutnictví v původním znění - Citáty a motta o železe

Rasl, Z. - Laboutková, I.: Přehled dějin hutnictví v českých zemích; Národní Technické Muzeum 2014; Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 40

Publikaci v ceně 260 Kč lze objednat na webu NTM http://www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji
Bohatě obrazově vybavená (i když "pouze" černobíle) publikace má 183 stran. Velmi užitečný je například Terminologický slovník vysvětlující na 18 stranách nejdůležitější pojmy spojené s vývojem hutnické technologie. A v knize je též zmíněna a vyobrazena naše Františka.
Náklad činí pouze 200 výtisků, tedy neváhejte!

Přehled dějin hutnictví v českých zemích