Slovani na huti 2023 alias 22. Setkání ve střední části Moravského krasu

V letošním roce opět proběhne po jednoleté odmlce způsobené rekonstrukcí objektu Kameňáku (muzea železářství) Setkání ve střední části Moravského krasu alias Slované na huti - akce připomínající stará řemesla kdysi typická pro krajinu střední části Moravského krasu.

Setkání proběhne 27. 5. 2023, 10.00–17.00 v areálu Staré huti u Adamova

V areálu huti máme pro vás připraveny tyto aktivity:

- ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v cca 16.00

- pálení vápna v selské vápence

- výroba dřevěného uhlí v milíři

- kovářské zpracování výsledků předchozích taveb

- pečení chleba v rekonstrukci středověké pece

- výroba dehtu

- obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Akci pořádají:
Technické muzeum v Brně
Spolek Františka
Ústav archeologické památkové péče Brno
Archeologický ústav AVČR v Brně
Sdružení přátel historie DAGA

Vstupné do expozice železářství:
dospělí – snížené vstupné ve výši 25 Kč
děti – zdarma

Možnosti parkování jsou v místě omezené, proto bude při této příležitosti možné parkování na krajnici.

V letošním roce historický autobus ze sbírek TMB zajišťovat dopravu mezi Adamovem a Starou hutí nebude. V daný termín jsou všechny naše disponibilní busy busy (na brněnském výstavišti).

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.

Níže několik fotek z příprav učiněných o weekendu (20. a 21. května). Byl postaven milíř a vápenická sekce uvedla do provozuschopného stavu pec a vyložila karty.

Galerie: