Workshop starého železářství na Staré huti u Adamova v roce 2023

Ve třech dnech předcházejících sobotě 27. května s akcí pro veřejnost, tedy 24.-26. května, proběhne v areálu Staré huti u Adamovadalší z workshopů starého železářství.
V jeho průběhu dojde ke stavbě kusových železářských pecí, pražení železné rudy, tavbám v pecích, zpracování výsledků taveb. Souběžně bude v milíři páleno dřevěné uhlí a ve čtvrtek zapálena jednokomorová vápenná pec.

Akce je určena odborné veřejnosti, okolojdoucí se samozřejmě mohou podívat také.

Akci pořádají:
Technické muzeum v Brně
Spolek Františka
Ústav archeologické památkové péče Brno
Archeologický ústav AVČR v Brně

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu, a. s