Stará huť jako nová!

Letošní sezónu je expozice železářství na Staré huti u Adamova nepřístupná. Důvodem je probíhající rekonstrukce budovy zvané Kameňák, v níž je umístěna.

Kameňák byl postavený na konci čtyřicátých let 19. století a je uváděno, že sloužil jako modelárna - dílna, v níž byly zhotovovány dřevěné modely výrobků. Ty byly formovány a odlévány v již neexistující slévárně přiléhající k vysoké peci. Po uzavření huti budova sloužila k bydlení. Pro tento účel byla adaptována zazděním některých oken, rozdělením stávajících prostor příčkami a doplněním komínů, tak aby každá z pěti nových místností (minibytů?) v přízemí i patře (tedy celkem deset prostor) mohla být vytápěna. Kamená budova stojící v "nejhlubším údolí v krasu" topení jistě potřebovala. Kameňák je nepodsklepený, ostatně vodní náhon probíhající původně před budovou by to neumožnil, a navíc nejspíše sjel svah za budovou, neboť současný terén dosahují výše nežli podlahy horního patra by nedovoloval pohodlný přístup k dolním částem vápenných pecí stojících na platformě mezi Kameňákem a "velkou" pecí.

Na konci padesátých a v šedesátých letech 20. století začaly Adamovské strojírny projevovat zájem o osud reliktů huti a došlo k prvním udržovacím pracem. Roku 1972 se správcem Staré huti u Adamova stalo Technické muzeum v Brně, areál byl postupně rekonstruován a dílo završilo roku 1984 zpřístupnění budovy Kameňáku s expozicí železářství. Za uplynulých 37 let se zub času posílený sezónním využívám budovy (duben až říjen) stačil výrazně projevit, zejména co se rostoucí vlhkosti týče.

Byl vypracován projekt odvlhčení budovy zařazené roku 2014 společně s vysokou pecí na seznamu národních kulturních památek České republiky.
V 10. výzvě MAS Moravský kras z.s. "Ochrana kulturního dědictví" se podařilo získat 3,3 mio Kč na práce spojené zejména s odvlhčením budovy. Na konci loňského roku tedy započalo vyklízení, sekání, zdění, drátů tahání, zpřístupnění půdy, nová topení, přesouvání některých prostor - pokladna, WC, místnost správce, ukončené v létě. Další etapou, tentokráte ovšem z rozpočtu Technického muzea, navazují další nezbytné práce spočívající v odkopání zeminy za budovou a vybudování zdi tvořící vzduchovou kapsu mezi zdí Kameňáku a svahem, umožňující udržet budovu v suchu.

V příštím roce bude muzeum opět otevřeno, vybaveno lehce obměněnou expozicí a Technické muzeum v Brně bude hledat zdroje financí, které umožní provedení dalších plánovaných prácí, jejichž vyvrcholením by měla být v horizontu několika let instalace zcela nové expodice.