Cesta do pravěku Blanenska

V pondělí 26. února jsme se měli možnost zúčastnit slavnostní vernisáže nové archeologické expozice blanenského muzea, resp. Muzea Blanenska. Rádi bychom o tom v krátké krátkosti informovali a Vás, naše milé čtenáře, navnadili k návštěvě.

Před 32 roky(*) byla v prostorách blanenského zámku a sídle Okresního muzea v Blansku zpřístupněna veřejnosti expozice s názvem Nejstarší hutě ČSSR, jejíž autorkou byla Věra A. Souchopová a přibližovala zejména množství informací získaných archeologickými výzkumy koncentrace raně středověkých železářských hutí v okolí Olomučan a Habrůvky. Třicet let je na muzejní expozici dlouhá doba a pokud se sama nechce stát exponátem, je nutno ji obměnit. V předloňském roce byla tedy expozice uzavřena a demontována.
Expozici specializující se pouze na staré železářství (což si myslím, ale není vůbec špatné) nahradilo komplexní přiblížení archeologické minulosti Blanenska od jeskynních neandrtálců, přes dobu bronzovou, železnou a raný středověk s našimi milými pecemi a naseknutými lupami.

* Pro ty, kdo jsou na tom hůře s počty se jednalo o rok 1986 (ten co se tak povedl soudruhům v Černobylu - ale to až o dva měsíce později).

Nejzásadnější archeologickou lokalitou daného území je bezpochyby Býčí skála se slavným nálezem Dr. Wankela (jeskynní archeologové prominou), které je věnována velká část prostoru určeného k prezentaci doby železné. A nyní se dostáváme k onomu výše zmíněnému vnadění - po dobu jednoho roku zde bude možno spatřit výběr předmětů nalezených Jindřichem Wankelem, či spíše pod jeho dohledem, v jeskyni Býčí skála. Jak známo, putovaly tyto díky nezájmu Moravského muzea (resp. Františkova muzea) do říšského hlavního města Vídně, kde nalezly přístřeší v Naturhistorisches Museum. Ve Vídni je možno spatřit samotného býčka (v Blansku pak doplněného v rekonstrukci) http://www.nhm-wien.ac.at/forschung/praehistorie/sammlungen/aeltere_eise... a nekteré další předměty, ale většina nálezového celku je uložena v depozitáři (po přeinstalování historických vitrin?). Kolegům z Muzea Blanenska se podařilo vyjednat zápůjčku předmětů, na kterých je tak možno se okem popást relativně nedaleko místa jejich nálezu. I my se chystáme do expozice znovu (a předpokládám, že ne jednou), neb v rámci vernisáže byla expozice příliš plna. Nicméně i po prvním zběžném prohlédnutí vřele doporučujeme!

Na novou archeologickou expozici navazují Hrady blanenského okolí, představené modely (vždy i s okolním terénem, což jim dle mého dodává na hodnotě) a kresebnými rekonstrukcemi pana arch. Šimečka.

A potom je zde samozřejmě Blanenská umělecká litina.

A jiné expozice a výstavy: http://www.muzeum-blanenska.cz/